For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

Scitek BTM-IID Mobile Blood Thawing Machine (10/20 bags, 20~30 minutes)

- Thawing Quantity (Optimal/Maximum): 10/20

- Temperature Control Range: RT~60℃

- Temperature Control Accuracy : ±0.5℃

- Water Storage Capacity: 60kg ±5%

- Thawing Time: 20~30 minutes

- Cycling Ability: 60L/min

- Oscillation Frequency: No

- Oscillation Amplitude and Mode: No

- Heating Consumption: 3000W

- Power Supply: AC220/110V, 50/60Hz

- Size(W×D×H)(mm): 540x600x900

- Shipping Size(W×D×H)(mm): 930x660x1130

- N.W./G.W. (kg): 60/84 - Số lượng túi máu rã đông (Tối ưu/Tối đa): 10/20

- Phạm vi kiểm soát nhiệt độ: RT~60℃

- Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ: ±0.5℃

- Dung tích buồng chứa nước: 60kg ±5%

- Thời gian rã đông: 20~30 phút

- Chu kỳ: 60L/phút

- Tần số dao động: Không

- Biên độ và chế độ dao động: Không

- Công suất làm ấm: 3000W

- Nguồn điện: AC220/110V, 50/60Hz

- Kích thước (W×D×H)(mm): 540x600x900

- Kích thước vận chuyển(W×D×H)(mm): 930x660x1130

- Trọng lượng tịnh/ Tổng trọng lượng (kg): 60/84


Details


  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information