Máy đo pH/ORP/ION/Độ dẫn điện/TDS/Độ mặn/Điện trở suất/Nhiệt độ để bàn Eutech ECPC27004SA

- Đo pH:

Dải đo: -2.000 ~ 20.000 pH

Độ phân giải: 0.1 / 0.01 / 0.001 pH

Độ chính xác: ±0.002 pH + 1 LSD

Số điểm hiệu chuẩn: lên đến 6 cài đặt sẵn hoặc điều chỉnh 5 

Buffer Sets: USA, NIST, DIN, User 1, User 2, Custom

- Đo ORP 

Dải đo: ±2000.0 mV

Dải đo Rel. mV: ±2000.0 mV

Độ phân giải: 0.1 mV

Độ chính xác: ±0.2 mV

- Đo ION

Nồng độ: 0.001 ~ 19999 ppm (±2000 mV)

Độ phân giải: 2 hoặc 3 digit

Độ chính xác: 0.5 % toàn dải (hóa trị I) ; 1 % toàn dải (hóa trị II)

Số điểm hiệu chuẩn: 2 ~ 8

- Đo độ dẫn điện

Dải đo: 0.050 µS ~ 500.0 mS

Độ phân giải: 0.01 / 0.1 μS ; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS

Độ chính xác: ±1 % toàn dải

Số điểm hiệu chuẩn: lên đến 5

Hằng số pin: 0.010 ~ 10.000

- Đo TDS

Dải đo: (phụ thuộc hệ số TDS): 0.050 ppm ~ 500 ppt (@ hệ số TDS 1.00)

Độ phân giải:  0.01 / 0.1 ppm ; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt

Độ chính xác: ±1 % toàn dải

Số điểm hiệu chuẩn: Lên đến 5

- Đo độ mặn

Dải đo: 0.0 ~ 80.0 ppt

Độ phân giải: 0.01 / 0.1 ppm ; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt

Độ chính xác: ±1 % toàn dải

- Đo điện trở suất

Dải đo: 2.000 Ω ~ 20.0 MΩ

Độ phân giải: 0.01 / 0.1 Ω ; 0.001 / 0.1 kΩ ; 0.01 MΩ

Độ chính xác: ±1 % toàn dải

-Đo nhiệt độ:

Dải đo: 0.0 ~ 100.0 ºC / 32.0 ~ 212.0 ºF

Độ phân giải: 0.1 ºC / 0.1 ºF

Độ chính xác: ±0.3 ºC / ±0.5 ºF

Hệ số (/ºC): tuyến tính & tinh khiết ; 0.000 ~ 10.000 %

Chuẩn hóa: 15.0 ~ 30.0 ºC / 59.0 ~ 86.0 ºF

Bù nhiệt: ATC / MTC

Kèm đầu đo độ dẫn điện (CONSEN9201D), đầu đo ATC (PH5TEMB01P), Kẹp giữ điện cực & Adapter 100/240 VAC, 

cáp RS232 

Chi tiết

Datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch