Máy đo pH/ORP/Độ dẫn điện/TDS/Nhiệt độ để bàn Eutech ECPC70043S

- Đo pH

Dải đo: -2.00 ~ 16.00 pH

Độ phân giải: 0.01 pH

Độ chính xác: ±0.01 pH

Số điểm hiệu chuẩn: Up to 5

Buffer Sets: USA (1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45), NIST (1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45)

- Đo ORP

Dải đo: ±2000 mV

Dải đo Rel. mV : ±2000 mV

Độ phân giải: 0.1 mV (±199.9 mV) ; 1 mV (ngoài khoảng trước)

Độ chính xác: ±0.2 mV (±199.9 mV) ; ±2 mV (ngoài khoảng trước)

- Đo độ dẫn điện:

Dải đo: 0.0 µS ~ 200.0 mS

Độ phân giải: 0.01 / 0.1 / 1 μS ; 0.01 / 0.1 mS

Độ chính xác: ±1 % toàn dải

Số điểm hiệu chuẩn: Tự động (84 µS, 1413 µS, 12.88 mS, 111.8 mS); tối đa 1 điểm mỗi dải; thủ công (5 điểm); tối đa 1 điểm mỗi dải

Hằng số pin: 0.1, 1.0, 10.0 (có thể chọn)

- Đo TDS

Dải đo: ... ~100.0 ppt @ 0.5 fact (200.0 @ 1 factor)

Độ phân giải: 0.01 / 0.1 / 1 ppm ; 0.01 / 0.1 ppt

Độ chính xác: ±1 % toàn dải

Số điểm hiệu chuẩn: thủ công (5 điểm); tối đa 1 điểm mỗi dải

Hệ số TDS: 0.40 ~ 1.00 (có thể điều chỉnh)

- Đo nhiệt độ:

Dải đo: 0.0 ~ 100.0 ºC / 32.0 ~ 212.0 ºF

Độ phân giải: 0.1 ºC / 0.1 ºF

Độ chính xác: ±0.5 ºC / ±0.9 ºF

Hệ số: (trên ºC) 0.00 ~ 10.00 %

Chuẩn hóa: 15.0 ~ 30.0 ºC (có thể điều chỉnh)

Bù nhiệt:

Tự động với pin được cung cấp hoặc

thủ công  0.0 ~ 100 ºC / 32.0 ~ 212.0 ºF, 0 to 80 ºC / 32.0 ~ 176.0 ºF đối với pin được cung cấp

Hiệu chuẩn: Bù nhiệt mỗi 0.1º tăng thêm; dải bù nhiệt: ±5.0ºC/±9.0ºF

Kèm đầu đo pH (ECFC7252101B), đầu đo Con/ATC (CONSEN9501D), bộ kẹp điện cực và Adapter 100/240V AC

Chi tiết

Datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch