emin

Ống phát hiện nhanh khí Carbon disulphide CS2 Gastec 13 (0.63~100ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 13
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị: 5 ~ 50 ppm
Thang đo:
+ 0.63 ~ 1.25 ppm, bơm 4 lần
+ 1.25 ~ 2.5 ppm, bơm 2 lần
+ 2.5 ~ 50 ppm, bơm 1 lần
+ 50 ~ 100 ppm, bơm 1/2 lần
Thời gian lấy mẫu: 3 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: xanh da trời sang vàng
Phương trình phản ứng:
+ CS2 + CrO3 + H2S2O7 → SO2 + CO2;
+ SO2 + BaCl2 + H2O → BaSO3 + 2HCl;
+ HCl + Base → Chlorides
Hệ số biến đổi: 10% (2.5 ~ 10 ppm), 5% (10 ~ 50 ppm)
Số ống trong hộp: 5
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Manual tube

Performance
Measuring Range
0.63 to 1.25 ppm 1.25 to 2.5 ppm 2.5 to 50 ppm 50 to 100 ppm
Number of Pump Strokes
4 2 1 1/2
Correction Factor
1/4 1/2 1 2
Sampling Time 3 minutes per pump stroke
Detecting Limit 0.3 ppm (n=4)
Colour Change Blue → Yellow
Reaction Principle CS2 + CrO3 + H2S2O7 → SO2 + CO2
SO2 + BaCl2 + H2O → BaSO3 + 2HCl
HCl + Base → Chlorides
Coefficient of Variation 10% (for 2.5 to 10 ppm), 5% (for 10 to 50 ppm)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Ammonia   No No
Hydrogen cyanide 200 ppm No No
sulphur dioxide 1/ 5 time + Yellow
Calibration gas generation Diffusion tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
1 ppm (2014) - 1.3 to 50%

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi