emin

Ống phát hiện nhanh Vinyl chloride CH2:CHCl Gastec 131La (0.25 ~ 54 ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 131La
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị: 1 ~ 20 ppm
Thang đo:
+ 0.25 ~ 0.5 ppm, bơm 4 lần
+ 0.5~1ppm, bơm 2 lần
+ 1 ~ 20 ppm, bơm 1 lần
+ 20 ~ 54 ppm, bơm 1/2 lần
Thời gian lấy mẫu: 1 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: vàng sang nâu đỏ
Phương trình phản ứng: CH2:CHCl + Cr6+ + H2SO4 → HCl, HCl+ Base → Chlorides
Hệ số biến đổi: 10% (1 ~ 6 ppm), 5% (6 ~ 20 ppm)
Số ống trong hộp: 5
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Manual tube

Performance
Measuring Range
0.25 to 0.5 ppm 0.5 to
1 ppm
1 to 20 ppm 20 to 54 ppm
Number of Pump Strokes
4 2 1 1/2
Correction Factor
1/4 1/2 1 2.7
Sampling Time
1 minute per pump stroke 45 seconds
Detecting Limit 0.05 ppm (n=4)
Colour Change Yellow → Reddish brown
Reaction Principle CH2:CHCl + Cr6+ + H2SO4 → HCl
HCl+ Base → Chlorides
Coefficient of Variation 10% (for 1 to 6 ppm), 5% (for 6 to 20 ppm)
Shelf Life 2 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Ethylene 0.1% No
Tetrachloroethylene 3 times + Reddish brown
Trichloroethylene 1/2 time + Reddish brown
Toluene, Xylene 500 ppm No
Benzene 400 ppm No
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
1,3-Dichloropropane Factor: 0.5 2 0.5 to 10 ppm
p-Ethyl benzylchloride Factor: 2.5 2 2.5 to 50 ppm
Ethyl chloroformate Factor: 7 2 7 to 140 ppm
2-Methyl allyl chloride Factor: 2.75 1 2.8 to 55 ppm
Methyl chloroformate Factor: 58 5 58 to 1160 ppm
Propylene dichloride Factor: 40 2 40 to 800 ppm
1,2,4-Trichlorobenzene Factor: 0.65 4 0.65 to 13 ppm
Calibration gas generation Permeation tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
1 ppm (2014) - 3.6 to 23%

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi