emin

Ống phát hiện nhanh 1,2-Dichloroethylene ClCH:CHCl Gastec 139 (5~250ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 139
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị: 10 ~ 100 ppm
Thang đo:
+ 5 ~ 10 ppm, bơm 2 lần
+ 10 ~ 100 ppm, bơm 1 lần
+ 100 ~ 250 ppm, bơm 1/2 lần
Thời gian lấy mẫu: 45 giây mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: Yellow → Reddish Purple
Phương trình phản ứng: ClCH:CHCl + PbO2 + H2SO4 → HCl, HCl + Base → Chloride
Hệ số biến đổi: 10% (10 ~ 20 ppm), 5% (20 ~100 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Performance
Measuring Range
5 to 10 ppm 10 to 100 ppm 100 to 250 ppm
Number of Pump Strokes
2 1 1/2
Correction Factor
1/2 1 2.5
Sampling Time 45 seconds per pump stroke
Detecting Limit 1 ppm (n=2)
Colour Change Yellow → Reddish Purple
Reaction Principle

ClCH:CHCl + PbO2 + H2SO4 → HCl
HCl + Base → Chloride

Coefficient of Variation 10% (for 10 to 20 ppm), 5% (for 20 to 100 ppm)
Shelf Life 2 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Nitrogen oxides   No No
Hydrogen chloride, Halogens   + Reddish purple
Tetrachloroethylene   + Reddish purple
Trichloroethylene   + Reddish purple
Calibration gas generation Diffusion tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
200 ppm - -

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi