emin

Ống phát hiện nhanh Methyl isobutyl ketone (CH3)2CHCH2COCH3 Gastec 153 (0.05 ~ 0.6%)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 153
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị:  0.05 ~ 0.6%    
Thang đo:  0.05 ~ 0.6%, bơm 2 lầ
Thời gian lấy mẫu: 45 giây mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: Orange →Greenish brown
Phương trình phản ứng: (CH3)2CHCH2COCH3+ Cr6+ + H2SO4 → Cr3+
Hệ số biến đổi:  10% ( 0.05 ~ 0.6 %)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Performance
Measuring Range 0.05 to 0.6%
Number of Pump Strokes 2
Correction Factor 1
Sampling Time 45 seconds per pump stroke
Detecting Limit 0.005% (n=2)
Colour Change Orange →Greenish brown
Reaction Principle (CH3)2CHCH2COCH3+ Cr6+ + H2SO4 → Cr3+
Coefficient of Variation 10% (for 0.05 to 0.6 %)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Sulphur dioxide 100 ppm Two layers
(Greenish brown & Pale brown)
Brown(50 ppm)
Hydrogen sulphide 100 ppm Two layers
(Greenish brown & Pale brown)
Greenish brown(25 ppm)
Alcohols, Esters,Ketones   + Greenish brown
Propane 0.2% Cannot use Pale brown for whole layer(0.2%)
Toluene 25ppm Two layers
(Greenish brown & Pale brown)
Pale brown(15 ppm)
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
Styrene by scale 2 0.15 to 2.3%
Calibration gas generation Static gas dilution method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
20 ppm (2015) 75 ppm (2015) 1.2 to 8%

 

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi