emin

Ống phát hiện nhanh Ethylene glycol HOCH2CH2OH Gastec 165L (10 ~ 100 mg/m3)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 165L
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị: 10 ~ 100 mg/m3
Thang đo: 10 ~ 100 mg/m3, bơm 2 lần
Thời gian lấy mẫu: 3 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: Yellow → Reddish brown
Phương trình phản ứng:
+ HOCH2CH2OH + Oxidiser → 2HCHO
+  3HCHO + (NH2OH)3H3PO4 → H3PO4
+ H3PO4 + Base → Phosphate
Hệ số biến đổi: 15% (10 ~ 20 mg/m3),10% (20 ~ 100 mg/m3)
Số ống trong hộp: 5
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Performance
Measuring Range 10 to 100 mg/m3
Number of Pump Strokes 2
Correction Factor 1
Sampling Time 3 minutes per pump stroke
Detecting Limit 2 mg/m3 (n=2)
Colour Change Yellow → Reddish brown
Reaction Principle HOCH2CH2OH + Oxidiser → 2HCHO
3HCHO + (NH2OH)3H3PO4 → H3PO4
H3PO4 + Base → Phosphate
Coefficient of Variation 15% (for 10 to 20 mg/m3),10% (for 20 to 100 mg/m3)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Aldehydes, Ketones, Acid gases   + Reddish brown
Tetrahydrothiophene, tert-Butyl mercaptan   + Reddish brown(1mg/m3)
Calibration gas generation Vaper pressure method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
- C 100 mg/m3(H)(2014) 3.2 to 33%

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi