Ống phát hiện thụ động khí Hydrogen fluoride HF Gastec 17D (1 ~ 100 ppm)


Không cần dùng thêm bơm, lắp cố định trong môi trường khí cần đo
Vạch chỉ thị: 10 ~ 100 ppm
Thang đo: 1 ~ 100 ppm
Thời gian lấy mẫu: 1 đến 10 giờ
Chuyển đổi màu: vàng sang tím
Phương trình phản ứng: HF + Indicator → Purple product
Hệ số chuyển đổi: 15% (10 ~ 20 ppm-hr),10% (20 ~ 100 ppm-hr)
Số ống trong hộp: 10

Chi tiết

Catalog

Performance
Measuring Range 1 to 100 ppm
Sampling Hours 1 to 10 hours
Detecting Limit 0.5 ppm (10 hours)
Colour Change Yellow → Purple
Reaction Principle HF + Indicator → Purple product
Coefficient of Variation 15% (for 10 to 20 ppm-hr),10% (for 20 to 100 ppm-hr)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature and Humidity correction is necessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Chlorine ≧ 1/5 +(Bleaches zero zone) Bleaches zero zone
Hydrogen chloride
Nitric acid
1/5 + Purple
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor Measuring Range
Nitric acid 0.32 0.32 to 32 ppm
Hydrogen chloride 0.4 0.4 to 40 ppm
Calibration gas generation Permeation tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
0.5ppm (2015) C 2 ppm (2015) -

 

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch