Ống phát hiện thụ động khí Carbon monoxide CO Gastec 1DL (0.4 ~ 400 ppm)


Không cần dùng thêm bơm, lắp cố định trong môi trường khí cần đo
Vạch chỉ thị: 10~200ppm
Thang đo: 0.4 ~ 400 ppm
Thời gian lấy mẫu:  0.5 ~ 24 giờ
Chuyển đổi màu: vàng nhạt sang nâu
Phương trình phản ứng: CO + Na2Pd(SO3)2 → Pd + CO2 + SO2 + Na2SO3
Hệ số chuyển đổi: 10% (10 ~ 200 ppm-hr)
Số ống trong hộp: 10

Chi tiết

Catalog

Performance
Measuring Range 0.4 to 400 ppm
Sampling Hours 0.5 to 24 hours
Detecting Limit 0.2 ppm (24 hours)
Colour Change Pale Yellow → Brown
Reaction Principle CO + Na2Pd(SO3)2 → Pd + CO2 + SO2 + Na2SO3
Coefficient of Variation 10% (for 10 to 200 ppm-hr)
Shelf Life 2 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Nitrogen monoxide

≦ 1/10

No No
Sulphur dioxide ≦ 1/1 No No
Nitrogen dioxide ≦ 1/20 No Brown
Calibration gas generation High pressure gas cylinder method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
25 ppm - 12.5 to 74%

 

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch