Ống phát hiện thụ động khí sulphur dioxide SO2 Gastec 5DH (10 ~ 600 ppm)


Không cần dùng thêm bơm, lắp cố định trong môi trường khí cần đo
Vạch chỉ thị: 50 ~ 600 ppm
Thang đo: 10 ~ 600 ppm
Thời gian lấy mẫu: 1 ~ 5  giờ
Chuyển đổi màu: tím xanh sang trắng
Phương trình phản ứng: SO2 + I2 +H2O → 2HI + H2SO4
Hệ số chuyển đổi: 10% (50 ~ 600 ppm・hr)
Số ống trong hộp: 10

Chi tiết

Catalog

Performance
Measuring Range 10 to 600 ppm
Sampling Hours 1 to 5 hours
Detecting Limit 1 ppm (5 hours)
Colour Change Bluish purple → White
Reaction Principle SO2 + I2 +H2O → 2HI + H2SO4
Coefficient of Variation 10% (for 50 to 600 ppm・hr)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Nitrogen dioxide   No
Hydrogen sulphide   + White
Calibration gas generation Permeation tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
- 0.25 ppm (2014) -
  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch