emin

Ống phát hiện nhanh Acetic acid CH3CO2H Gastec 81 (1-100ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 81
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị: 2 ~ 50 ppm
Thang đo:
+ 1 ~ 2 ppm, bơm 2 lần
+ 2 ~ 50 ppm, bơm 1 lần
+ 50 ~ 100 ppm, bơm 1/2 lần
Thời gian lấy mẫu: 45 giây mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: hồng sang vàng
Phương trình phản ứng: CH3CO2H + Base → Reaction product
Hệ số biến đổi: 10% (2 ~ 10 ppm), 5% (10 ~ 50 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Manual tube

Performance
Measuring Range
1 to 2 ppm 2 to 50 ppm 50 to 100 ppm
Number of Pump Strokes
2 1 1/2
Correction Factor
1/2 1 2
Sampling Time 45 seconds per pump stroke
Detecting Limit 0.2 ppm (n=2)
Colour Change Pink → Yellow
Reaction Principle CH3CO2H + Base → Reaction product
Coefficient of Variation 10% (for 2 to 10 ppm), 5% (for 10 to 50 ppm)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Humidity correction is necessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Hydrogen chloride, Hydrogen cyanide,Nitric acid 3 times or higher + Yellow
Chlorine, sulphur dioxide, Nitrogen dioxide 1/2 times or higher + Yellow
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
Acetic anhydride Factor: 0.3 1 0.6 to 15 ppm
Acrylic acid Factor: 1.0 1 2 to 50 ppm
Formic acid Factor: 2.6 1 5.2 to 130 ppm
Isovaleric acid Factor: 1.0 1 2 to 50 ppm
Maleic anhydride Factor: 0.4 1 0.8 to 20 ppm
Methacrylic acid Factor: 0.9 1 1.8 to 45 ppm
Propionic acid Factor: 1.5 1 3to 75 ppm
Calibration gas generation Diffusion tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
10 ppm(2014) 15 ppm(2014) -

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi