Hệ thống giám sát và điều khiển Online

Các giải pháp hệ thống giám sát và điều khiển SCADA đo lường nhiệt độ, độ ẩm, PH, ORP, áp suất, đo độ rung, môi trường, ....
  • Tất cả
  • HV HIPOT