Bộ kít dò thử kiểm tra ô nhiễm nước Global Water WQ900

Kiểm tra chuẩn độ : 

Oxy hòa tan: 0.2 đến 10.0 ppm (khoảng 0.2 ppm) 

Độ cứng: 0 đến 200 ppm 

CO2: 0 đến 50 ppm 

Độ kiềm: 0 đến 200 ppm 

Clorua: 0 đến 200 ppm 

Các xét nghiệm đo màu:

pH: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0

Nitrat-Nitơ: 0,2 ppm đến 1,0 ppm (0,2 ppm, 0,4 ppm, 0,6 ppm, 1,0 ppm)

Phốt phát: 0,2 ppm đến 1,0 ppm (giá trị 0,2, 0,4, 0,6, 1,0 ppm)

Silica: 0,5 ppm đến 10,0 ppm (giá trị 0,5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 ppm)

Amoniac-Nitơ: 1.0 ppm đến 8.0 ppm (giá trị 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 ppm)

Sulfide: 0,2 ppm đến 20,0 ppm (giá trị 0,2, 0,5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0 ppm)


Chi tiết

Brochure


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch