Thuốc kiểm tra clo tổng Hach 1406499 (25 mL, 100 gói)

Để xác định clo tự do bằng phương pháp DPD. USEPA chấp nhận báo cáo phân tích nước uống & nước thải bằng phương pháp Hach 8167.

Dải đo: Dải thấp: lên đến 2.00 mg/L; Dải giữa: 0.05-4.00 mg/L; Dải cao: 0.1-10.0 mg/L. 

Cỡ mẫu: Dải thấp: 25 mL; Dải giữa: 10 mL; Dải cao: 5 mL. 

Túi: 100 gói bột.

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch