Bộ kiểm tra đo oxy hòa tan HANNA HI3810 (100 lần)

Thang đo: 0.0 đến 10.0 mg/L O₂

Độ phân giải: 0.1 mg/L

Phương pháp: Winkler

Số lần đo: 110

Cung cấp bao gồm:

30 mL dung dịch manganous sulfate,

30 mL thuốc thử kiềm-azide,

60 mL dung dịch axit sulfuric,

10 mL chỉ thị tinh bột,

120 mL dung dịch chuẩn độ,

Bình thủy tinh, cốc chuẩn 10 mL và ống tiêm

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch