emin

Kít hiệu chỉnh Micro-ohmmeter IETLAB LOM-530

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: IETLAB
Xuất xứ: USA

( Khách hàng chọn model, thông số chi tiết tại mục Datasheet, Download/video. )

1 set gồm 5 điện trở chuẩn
Giá trị điện trở có thể được cung cấp từ phí khách hàng

Chi tiết

datasheet

LOM-530 MICROOHMMETER CALIBRATION KIT BASIC SPECIFICATIONS.

Nominal Value Stability MaxPower TempCo PowerCoefficient
0.01 Ω 50 ppm/year 2 W 20 ppm/°C 0.1 ppm/mW
0.1 Ω 50 ppm/year 1 W 20 ppm/°C 0.1 ppm/mW
1 Ω 20 ppm/year 0.25 W 10 ppm/°C 0.5 ppm/mW
15 Ω 10 ppm/year 0.1 W 3 ppm/°C 0.5 ppm/mW
150 Ω 10 ppm/year 0.1 W 1 ppm/°C

0.5 ppm/mW

The LOM-530 is convenient single unit containing a complete set of (5) working standard grade resistors for complete calibration of micro-ohmmeters.  The standard resistance values are those used by the LOM-510A Microohmmeter/Milliohmmeter.
This versatile set of resistance standards is a useful tool for any calibration lab looking to calibrate not only the IET LOM-510A micro-ohmmeter, but wide verity of micro-ohmmeters from various manufacturers. Resistance values from 0.001 ohm to 2 Megohms are available.

For example, the LOM-530 can also be customized to have other values that are required for adjustment of other manufacturers milliohmeters such as 0.019, 0.19, 1.9, 19, 190 ohm resistor values used by the QuadTech 1880.


Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi