Đồng hồ vạn năng INSIZE 9242-ML100 (600V; 10A)

Điện áp DC: 

- Dải đo: 200mV/2V/20V/200V/600V

- Độ phân giải: 0.1mV/1mV/ 10mV/0.1V/1V

- Độ chính xác: ±(0.5%+3) hoặc ±(0.8%+5) cho dải đo 600V

Điện áp AC:

- Dải đo: 200V/600V

- Độ phân giải: 0.1V/1V

- Độ chính xác: ±(1.2%+10)

Dòng DC:

- Dải đo: 200μA/2mA; Độ phân giải: 0.1μA/1μA; Độ chính xác: ±(1.0%+3)

- Dải đo: 20mA; Độ phân giải: 10μA; Độ chính xác: ±(1.0%+5)

- Dải đo: 200mA; Độ phân giải: 0.1mA; Độ chính xác: ±(1.5%+5)

- Dải đo: 10A; Độ phân giải: 10mA; Độ chính xác: ±(3.0%+10)

Điện trở

- Dải đo: 200 Ω; Độ phân giải: 0.1 Ω; Độ chính xác: ±(0.8%+5)

- Dải đo: 2kΩ/20kΩ/200kΩ; Độ phân giải: 1Ω/10Ω/0.1 kΩ; Độ chính xác: ±(0.8%+2)

- Dải đo: 2 MΩ; Độ phân giải: 1kΩ; Độ chính xác: ±(1.0%+5)

Đi ốt: điện áp mạch mở 3.0V

Rung liên tục: <70± 30Ω

Bóng bán dẫn: dải đo: 0~1000

Nguồn: 2 pin x1.5V AAA

Cung cấp bao gồm:

- Máy chính: 1

- Đầu đo: 2

- 9V pin: 1

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch