Máy đo vi khí hậu Kestrel 3500

Sơ lược chức năng đo :

Nhiệt độ điểm sương

Chỉ số stress nhiệt

Độ ẩm tương đối

Nhiệt độ

Nhiệt độ Clo Lỏng (Psychrometric)

Gió 

Tốc độ gió / Tốc độ không khí

Tốc độ gió: m/s; 0.1; 3%; 0.6 ~ 60.0 m/s

Tốc độ gió: ft/min; 1; 3%; 118 ~ 11,811 ft/min

Tốc độ gió: km/h; 0.1; 3%; 2.2 ~ 216.0 km/h

Tốc độ gió: mph; 0.1;  3%; 1.3 ~ 134.2 mph

Tốc độ gió: knots; 0.1;  3%; 1.2 ~ 116.6 knots

Tốc độ gió: beaufort; 0.1;  3%; 0 ~ 12 B

Nhiệt độ: oF; 0.1; 1.8 oF; -49.0 ~ 257.0

Nhiệt độ: oC; 0.1;    1.0 oC; -45.0 to 125.0

Độ ẩm tương đối: %RH; 0.1; 3.0%RH; 0.0 ~ 100.0%, không ngưng tụ

Áp suất: InHg; 0.01; Typical 0.04 InHg, Max 0.07, inHg, 0.30 ~ 32.48 inHg

Gió làm mát: oF; 0.1; 1.8 oF

Gió làm mát: oC; 0.1; 1.0 oC

Chỉ số nhiệt:  oF; 0.1;3.6 oF

Chỉ số nhiệt: oC; 0.1; 2.0 oC

Nhiệt độ bóng ướt: oF; 0.1; 3.6 oF

Nhiệt độ bóng ướt:  oC; 0.1;2.0 oC

Điểm sương:  oF; 0.1;3.6 oF

Điểm sương: oC; 0.1; 2.0 oC

Độ cao: ft; 1; Typical 0.02, Max 98ft; -2,300 to 85,000 ft

Độ cao: m; 1; Typical 15m Max 30 m; -700 to 25,900 m

Pin: CR2032, một, bao gồm tuổi thọ trung bình, 300 giờ sử dụng, giảm khi sử dụng đèn nền trong 2

Kích thước & khối lượng: 12.2 x 4.8 x 2.8 cm, 102g

Chi tiết

Manual


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch