Máy đo vi khí hậu Kestrel 5400 (0854ORA)

+ Tốc độ gió:

3%; 0.1 m/s; 0.6 ~ 40.0 m/s

3%;1 ft/min;  118 ~ 7,874 ft/min; 

3%; 0.1 km/h; 2.2 ~ 144.0 km/h; 

3%; 0.1 mph ; 1.3 ~ 89.5 mph; 

3%; 0.1 knots; 1.2 ~ 77.8 knots; 

3%; 1 B*; 0 ~ 12 B* ; 

3%; 0.1 F/S*; 2-131.2*; 

+ Nhiệt độ xung quanh:

0.9 °F; 0.1 °F ; -20.0 ~ 158.0 °F; 

0.5 °C; 0.1 °C; -29.0 ~ 70.0 °C; 

+ Nhiệt độ trái đất

2.5 °F; 0.1 °F ; -20.0 ~ 140.0 °F 

1.4 °C; 0.1 °C; -29.0 ~ 60.0 °C

+ Độ ẩm tương đối:

2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C   không ngưng tụ; 0 ~ 100%

+ Áp suất:

1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar; 25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar; 

0.044 inHg; 0.01 inHg; 20.67-32.48 inHg 

0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI

+ La bàn: 5°; 1° 1/16th quy mô chính; 0 ~ 360°

+ Độ cao: typical: 23.6 ft/7.2 m từ 750 đến 1100 mBar; 1 ft 1 m

max: 48.2 ft/14.7 m từ 300 đến 750 mBar; 1 ft 1 m

+ Gió cạnh: 7.1%; 1 mph/ 1 ft/min/ 0.1 km/h / 0.1 m/s / 0.1 knots

+ Điểm sương: 

3.4 °F; 0.1 °F 

1.9 °C; 0.1 °C

15- 95% RH tham khảo dải nhiệt độ đo cảm biến

+ Chỉ số nhiệt: 

7.1°F; 0.1 °F

4.0°C; 0.1 °C 

+ Độ cao: 

226 ft; 1 ft 1 m

69 m; 1 ft 1 m

+ Chỉ số nhiệt

7.1°F ; 0.1 °F 

4.0°C; 0.1 °C

+ Nhiệt độ bầu ướt tự nhiên:

1.3 °F; 0.1 °F 

0.7 °C; 0.1 °C

Xác suất của Ignition (PIG):
Độ chính xác của PIG phụ thuộc vào độ gần của đầu vào với các bước của bảng tham chiếu; 10%

+ Giới hạn làm việc về nhiệt (TWL): 10.9W/m2; 0.1 °F/ 0.1 °C

+ Nhiệt độ bầu ướt (Psychrometric):

3.2 °F; 0.1 °F

1.8 °C; 0.1 °C

+ Gió: 

1.6 °F; 0.1 °F 0.9 °C; 0.1 °C

1.6 °F; 0.1 °F 

0.9 °C; 0.1 °CChi tiết

manual


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch