Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và Cứu hộ Kestrel DROP D3FW (0730FWORA)

+ Nhiệt độ môi trường:

 0.9 °F; 0.1 °F 0.1 °C; 14 ~ 131°F

0.5 °C; 0.1 °F 0.1 °C; -10 ~ 55 °C

+ Độ ẩm không khí: 

2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C không ngưng tụ

+ Áp suất:

1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar; 25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar; 

0.044 inHg; 0.01 inHg; 20.67-32.48 inHg 

0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI 

+ Độ cao: 

226 ft; 1 ft 1 m

69 m; 1 ft 1 m

+ Điểm sương:

3.4 °F; 0.1 °F 

1.9 °C; 0.1 °C

15- 95% RH tham khảo dải nhiệt độ đo cảm biến

+ Chỉ số nhiệt

7.1°F ; 0.1 °F 

4.0°C; 0.1 °C

+ THI (NRC):

1.5 °F; 0.1 °F

0.8 °C; 0.1 °C

+ THI (Yousef):

 2.3 °F ; 0.1 °F 

1.3 °C; 0.1 °C

+ Nhiệt độ bầu ướt (Psychrometric):

3.2 °F; 0.1 °F

1.8 °C; 0.1 °C

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch