Thiết bị đo EMC KIKUSUI KES7750 (60VDC max/ 50A max)

Xung module 5a/5b: loại kết nối ngoài

Điện áp cực đại (Us): +40.0V ~ +200.0V(bước 0.1 V), +40.0V ~ +150.0V (tổng trở ra (Ri)=0.5W)

Tổng trở ra(Ri): 0.5Ω, 1Ω, 2Ω, 4Ω, 6Ω, 8Ω

Thời gian tăng (tr): 10 ms (+0ms, -5ms)

Độ rộng xung (td): chọn 40ms, 50ms, 100ms, 150ms, 200ms, 250ms, 300ms, 350ms, 400ms, 450ms, 500ms, 550ms, 600ms, 650ms, 700ms

Quãng lặp (t1) : 30.0 s ~ 99.0 s (bước 0.1 s) *Ua+Us≧100V : 60.0 s ~ 99.0 s (bước 0.1 s) 

Công suất CDN: 60VDC max 50A max

công suất dẫn động: từ khung chính

Power consumption: -

Kích thước: 440(17.32”)W×280(11.02”)H×595(23.42”)D mm

Trọng lượng: xấp xỉ 32 kg(70.54lbs)

Chế độ quá dòng ISO21848: 

Điện áp cực đại (Umax): +40.0V ~ +120.0V(bước 0.1 V)

Tổng trở ra (Ri): 0.5Ω, 1Ω, 2Ω, 4Ω, 6Ω, 8Ω

Rise time (tr): 10ms

Thời gian kiểm soát(ts): 400ms

Thời gian giảm (tr): 20ms

Chi tiết

Datasheet

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch