Tủ ấm sấy khô Labstac BI122 (RT+5-105°C)

Dải nhiệt độ: RT+5-105°C

Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C

Độ chính xác nhiệt độ: ≤±0.5°C

Dao động nhiệt độ: ±0.4°C

Đồng nhất nhiệt độ: ±0.2°C

Dải thời gian: 1 phút-99 h 59 phút

Thời gian làm mát: Không có chức năng làm mát

Thời gian làm ấm: ≤15 phút (25°C đến 100°C)

Kích thước đế (WxDxH): 250x190x130 mm

Trọng lượng: 2.5 kg

Hiển thị: LED

Bộ đỡ: 1

Công suất: 100W

Nguồn: 220 V, 60 Hz

Phụ kiện mua thêm:  

Bộ đỡ A BX7122 ống PCR 96×0.2 ml

Bộ đỡ B BX7123 ống 45x0.5 ml

Bộ đỡ C BX7124 ống 35x1.5 ml

Bộ đỡ D BX7125 ống 35x2.0 ml

Bộ đỡ E BX7126 ống 15x0.5 ml+20x1.5 ml

Bộ đỡ F BX7127 ống 20x1.5 ml+15x2.0 ml

Bộ đỡ G BX7128 ống 32x0.2ml+22x0.5ml+ 9x1.5ml

Bộ đỡ H BX7129 ống 20x5 ml

Bộ đỡ I BX7130 ống 20x10 ml

Bộ đỡ J BX7131 ống 12x15 ml

Bộ đỡ K BX7132 ống 6x50 ml

Bộ đỡ L BX7133 tấm elisa nhỏ hoặc 4 slide 96x0.2 ml

Bộ đỡ M BX7134 Khối rắn gia công (không lỗ)

Bộ đỡ N BX7135 tấm PCR 384 lỗ

Bộ đỡ O BX7136 ống 40xΦ6 mm 

Bộ đỡ P BX7137 ống 28xΦ10 mm 

Bộ đỡ Q BX7138 ống 24xΦ12 mm 

Bộ đỡ R BX7139 ống 24xΦ13 mm 

Bộ đỡ S BX7140 ống 14xΦ15 mm 

Bộ đỡ T BX7141 ống 14xΦ16 mm 

Bộ đỡ U BX7142 ống 12xΦ19 mm 

Bộ đỡ V BX7143 ống 11xΦ20 mm 

Bộ đỡ W BX7144 ống 6xΦ26 mm 

Bộ đỡ X BX7145 ống 6xΦ28 mm 

Bộ đỡ Y BX7146 ống 2xΦ40 mm

Bộ đỡ Z BX7147 ống (Cuvette) 2x7-12.5x12.5 

Cảm biến ngoài BX7148

Bộ nâng BX7149


Chi tiết

 Datasheet  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch