Hệ thống kiểm tra nguồn đèn tự động Lisun ATE-2 (AC300V,2.7A/DC500V, 8A)

Yếu tố: Dải kiểm tra / Dung sai / Điều kiện kiểm tra 

Điện áp

AC: 3~300V (CF=1.67) / ±(0.1% giá trị đọc +0.1% dải +1 chữa số) / 45~65Hz sóng hình sin Giá trị hiệu chuẩn: 12 tháng

DC: 3~500V / ±(0.1% giá trị đọc +0.1% dải +1 chữa số) / 45~65Hz sóng hình sin Giá trị hiệu chuẩn: 12 tháng

Dòng điện

AC: 5mA~2.7A (CF=3) / ±(0.1% giá trị đọc +0.1% dải +1 chữa số) / 45~65Hz sóng hình sin Giá trị hiệu chuẩn: 12 tháng

DC: 5mA~8A / ±(0.1% giá trị đọc +0.1% dải +1 chữa số) / 45~65Hz sóng hình sin Giá trị hiệu chuẩn: 12 tháng

Công suất

AC: 0.015~800W / ±(0.1% giá trị đọc +0.1% dải +1 chữa số) / 45~65Hz sóng hình sin Giá trị hiệu chuẩn: 12 tháng

DC: 0.015~4000W / ±(0.1% giá trị đọc +0.1% dải +1 chữa số) / 45~65Hz sóng hình sin Giá trị hiệu chuẩn: 12 tháng

Hệ số công suất: 0.000~1.000 / ±(0.002+0.001/ giá trị đọc +1 chữa số) / 45~65Hz sóng hình sin Giá trị hiệu chuẩn: 12 tháng

Tần số: 45Hz~65Hz / ±0.1%  giá trị đọc  / 45~65Hz sóng hình sin Giá trị hiệu chuẩn: 12 tháng

Hài: Tổng hài và phụ kiện hài 2-11 lần / ±(0.1%  dải +5%  giá trị đọc )

Dòng xung: 50mA~100A / ±(0.5%  dải +0.5%  dải +1 chữa số) / sóng vuông với bề rộng xung hơn 10μs, giá trị hiệu chuẩn: 12 tháng

Điện áp đèn:

AC: 3~300V (CF=1.67) / ±(0.1% giá trị đọc+0.1% dải đo+1chữ số) / 45~65Hz giá trị hiệu chuẩn sóng hình sin: 12 tháng

DC: 3~500V / ±(0.1% giá trị đọc+0.1% dải đo+1chữ số) / 45~65Hz giá trị hiệu chuẩn sóng hình sin: 12 tháng

Dòng đèn

AC: 5mA~2.7A (CF=3) / ±(0.1% giá trị đọc+0.1% dải đo+1chữ số) / 45~65Hz giá trị hiệu chuẩn sóng hình sin: 12 tháng

DC: 5mA~8A / ±(0.1% giá trị đọc+0.1% dải đo+1chữ số) / 45~65Hz giá trị hiệu chuẩn sóng hình sin: 12 tháng

Công suất đèn

AC: 0.015~800W / ±(0.1% giá trị đọc+0.1% dải đo+1chữ số) / 45~65Hz giá trị hiệu chuẩn sóng hình sin: 12 tháng

DC: 0.015~4000W / ±(0.1% giá trị đọc+0.1% dải đo+1chữ số) / 45~65Hz giá trị hiệu chuẩn sóng hình sin: 12 tháng

Dòng chồng tối đa: 5mA~8A ±(1% giá trị đọc +1% dải ) 20-70kHz sóng hình sin


Chi tiết

Datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch