Thiết bị kiểm tra xung Lisun SUG-CCITT-A (10/700μs, 6KV)


Xung: 1a. 10/700μs

Điện áp: 6KV

Chi tiết

DatasheetCircuit reference 1 of Table N.1 generates 10/700 μs impulses (10 μs virtual front time, 700 μs virtual time to half value) as specified in ITU-T Recommendation K.44 to simulate lightning interference in the TELECOMMUNICATION NETWORK.
  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch