Bộ xác định xác định cáp chết điện áp thấp và trung bình MADE JUPITER+

JUPITER + cho phép:

- xác định các loại cáp không tiếp điện

- Xác định các pha ở chế độ ngắn mạch và chế độ mạch hở

- Liên tục ở chế độ ngắn mạch và chế độ mạch hở

- Cáp khử nguồn điện áp thấp và trung áp và bộ xác định cấp nguồn

- Bộ xác định và bộ định pha cáp ba pha không được cấp điện.

- Bộ xác định cáp trung thế hoặc hạ thế chết

SỬ DỤNG NGUYÊN TẮC

JUPITER + bao gồm một máy phát và một máy thu, cả hai đều có thể được sử dụng trên mạng điện, khử nguồn điện và nối đất. Máy phát phải được kết nối trong trạm biến áp, trên ô MV hoặc bộ cấp LV, sử dụng 3 kẹp dòng điện được kết nối với mỗi pha, không bao gồm vỏ bọc bên ngoài. Bộ thu cho phép xác định trước cáp, kiểm tra tính liên tục và xác định pha ở các chế độ mạch hở hoặc ngắn mạch.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

BỘ PHÁT

- Pin chì 12 V - 7.8 Ah

- Maximum autonomy: 10 giờ

- Có thể chạy trên nguồn điện chính trên 230 VAC

- 490 x 390 x 230 mm

- IP 62

BỘ THU

- 2 pin 9 V PP3

- Maximum autonomy: 2000 phép đo

- 380 x 290 x 70 mm

- IP 65

Chi tiết

Datasheet


Manual


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch