Máy bẻ mí tôn và làm hộp METALEX FP-S12016 (3048 mm)

Chiều dài uốn: 3048 mm (120") 

Độ dày tấm tôn (thép non): 1.6 mm (16 GA)

Độ dày tấm tôn (thép không rỉ): 1.0mm (20 GA)

Trọng lượng vận chuyển: 1650kgs (3630 lbs)

Chi tiết

Datasheet