Máy cắt tôn METALEX FF-G5220 (1350 mm)

Chiều dài tấm tôn: 1350 mm (53") 

Độ dày tấm tôn: 1.0 mm (20 GA) 

Góc uốn với mép ít hơn/ nhiều hơn 35/20 mmm: 45°/80°

Chiều sâu kẹp tối thiểu: 14.5mm (9/16")  

Trọng lượng: 220 kgs (485 lbs)

Chi tiết

Datasheet