Máy dập METALEX FF-L2414 (650 mm)

Chiều dài tấm tôn: 650 mm (25")

Độ dày tấm tôn: 2.0 mm (14 GA)

Góc uốn với rìa ít hơn/ nhiều hơn 35/20 mmm: 30°/45°

Chiều sâu kẹp tối thiểu: 16 mm (5/8")

Trọng lượng: 105 kgs (231 lbs)

Chi tiết

Datasheet