Máy dập METALEX FF-L5220 (1350 mm)

Chiều dài tấm tôn: 1350 mm (53")

Độ dày tấm tôn: 1.0 mm (20 GA)

Góc uốn với mép ít hơn/ nhiều hơn 35/20 mmm: 30°/45°

Chiều sâu kẹp tối thiểu: 10 mm (3/8")

Trọng lượng: 173 kgs (381 lbs)

Chi tiết

Datasheet