Máy khoan cần Morgon FRD-1280H (50/60 mm)

Khả năng khoan - thép / gang: 50/60 mm

Khả năng taro - thép / gang: M30 / M38 

Khả năng doa - thép / gang: 85 / 120 mm

Hành trình đầu khoan: 250 mm 

Hành trình ngang của đầu khoan: 920 mm 

Đường kính của trụ: Ø300 mm

Kích thước chân đế: 1800 x 800 x 170 mm

Kích thước bàn làm việc: 650 x 500 x 410 mm 

Khoảng cách từ tâm trục chính đến trụ: min. 330 mm/max. 1250 mm

Khoảng cách từ mũi trục đến chân đế: min. 290 mm/max. 1210 mm

Tốc độ trục chính: 44 ~ 1500 rpm , (12 cấp) 

Côn trục chính: MT#4 

Động cơ trục chính: 3 HP (4P/8P)

Khối lượng tịnh: 2050 kgs 

Chi tiết

Datasheet