Máy hiệu chuẩn đa năng Nagman MFC 40 ( ±0.025% F.S)

-Dòng điện DC

Đo (Dải đo/Độ phân giải/ Độ chính xác/ Trở kháng I/P):

0 tới 50mA/ 0.001/ 0.025% FS/ <140 Ω tại 1mA

Mô phỏng (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):

0 tới 50 mA/ 0.001/ 0.025%FS

- Điện áp DC

Đo (Dải đo/Độ phân giải/ Độ chính xác/ Trở kháng I/P):

0 tới 200mA/ 0.001/ 0.025% FS/ Rin > 10 MΩ

0 tới 2000 mV/ 0.01/ 0.025% FS/ Rin > 10 MΩ

0 tới 20V/0.0001/ 0.025% FS/ Rin > 10 MΩ

Mô phỏng (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):

0 tới 200mA/ 0.001/ 0.025% FS

0 tới 2000 mV/ 0.01/ 0.025% FS

0 tới 20V/0.0001/ 0.025% FS

- Điện trở

Đo (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):

400 Ω/ 0.001Ω/ 0.025% FS

4000 Ω/ 0.0001Ω/ 0.025% FS

Mô phỏng (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):

400 Ω/ 0.001Ω/ 0.025% FS

4000 Ω/ 0.0001Ω/ 0.025% FS

- Cảm biến nhiệt độ - điện trở (IEC Std. 60751)

Đo (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):

Pt100:  -100°C tới  800°C/ 0.01°C/ 0.05% FS

Pt200: -100°C tới  600°C/ 0.01°C/ 0.05% FS

Pt500: -100°C tới  530°C/ 0.01°C/ 0.05% FS

Pt1000: -100°C tới  650°C/ 0.01°C/ 0.05% FS

Mô phỏng (Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):

Pt100: 0°C tới  800°C/ 0.01°C/ 0.05% FS

Pt200: 0°C tới  600°C/ 0.01°C/ 0.05% FS

Pt500: 0°C tới  530°C/ 0.01°C/ 0.05% FS

Pt1000: 0°C tới  650°C/ 0.01°C/ 0.05% FS

- Đầu dò nhiệt (IEC Std. 60584)

Đo (Kiểu/ Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):

K: -100°C tới 1260°C/ 0.01°C/ 0.1% FS

J: -100°C tới 1200°C/ 0.01°C/ 0.1% FS

R: 150°C tới 1760°C/ 0.01°C/ 0.1% FS

B: 920°C tới 1820°C/ 0.01°C/ 0.1% FS

N: 0°C tới 1300°C/ 0.01°C/ 0.1% FS

S: 170°C tới 1760°C/ 0.01°C/ 0.1% FS

Mô phỏng (Kiểu/ Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác):

K: 0°C tới 1260°C/ 0.01°C/ 0.1% FS

J: 0°C tới 1200°C/ 0.01°C/ 0.1% FS

R: 150°C tới 1760°C/ 0.01°C/ 0.1% FS

B: 950°C tới 1820°C/ 0.01°C/ 0.1% FS

N: 0°C tới 1300°C/ 0.01°C/ 0.1% FS

S: 170°C tới 1300°C/ 0.01°C/ 0.1% FS

Cung cấp bao gồm: 

Máy hiệu chỉnh đa năng – MFC40

Pin sạc kèm Adapter nguồn

Hướng dẫn sử dụng

Đầu đo

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn truy nguyên

Phụ kiện mua thêm: 

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn từ phòng thí nghiệm được công nhận NABL (tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Chi tiết

Datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch