Máy đo độ dẫn Micro 600 Conductivity Palintest PT1220 (0 - 200 mS/cm)

- pH:

Dải đo: 0.00 – 14.00

Độ phân giải: 0.01

Độ chính xác: ±0.01

- ORP:

Dải đo: -1000 đến +1000 mV

Độ phân giải: 1 mV

Độ chính xác: ±2 mV

- Độ dẫn (EC): 

Dải đo: 0 – 200,000 µS/cm, 0 – 200 mS/cm (Tự động chuyển)

Độ phân giải: 0.01 (0 to 19.99 µS/cm), 0.1 (20.0 - 199.9 µS/cm), 1 (200 - 1999 µS/cm), 0.01 (2.00 - 19.99 mS/cm), 0.1 (20.0 – 200.0 mS/cm)


Độ chính xác: ±1% đo khoảng rộng hoặc ±1µS/cm, khi lớn hơn

- Tổng tổng rắn hòa tan: 

Dải đo: 0 - 100,000 mg/L, 0 – 100 ppt (Tự động chuyển)

Độ phân giải: 0.01 (0 – 9.99 mg/L), 0.1 (10.0 – 99.9 mg/L), 1 (100 – 999 mg/L), 0.01 (1.00 – 9.99 ppt), 0.1 (10.0 – 100 ppt)

Độ chính xác: ±1% đo khoảng rộng hoặc ±1 mg/L, khi lớn hơn

- Oxi hòa tan:

Dải đo: 0.00 – 20.00 mg/L, 0 – 200% bão hòa

Độ phân giải: 0.01, 0.1%

Độ chính xác: ±1.5% đo khoảng rộng

- Nhiệt độ:

Dải đo: 0.0 to 100°C

Độ phân giải: 0. 1°C

Độ chính xác: ±0.5°C

Chi tiết

Đatasheet

Manual

Features

- Intuitive interface and operation, with features including automatic temperature compensation for increased accuracy 

- Simplified calibration protocols for easy maintenance

- Compact and durable design, purpose built for field use


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch