Bộ kit nhỏ giọt phân tích nước tiêu chuẩn Palintest PT202

Bao gồm hai ống chứa mẫu, 2 ống nghiệm phân tích hình vuông, bơm tiêm 20ml, thanh khuấy và hướng dẫn sử dụng. Không bao gồm thuốc thử

Thuốc thử mua thêm
Độ kiềm M: 0 - 300+ mg / L           DC510
Độ kiềm M: 0 - 1200+ mg / L          DC511
Độ kiềm P: 0 - 300+ mg / L           DC515
Độ kiềm P: 0 - 1200+ mg / L          DC516
Độ kiềm P / OH: 0 - 1200+ mg / L     DC520
Độ cứng canxi: 0 - 300+ mg / L       DC525
Độ cứng canxi: 0 - 600+ mg / L       DC526
Clorua: 0 - 150+ mg / L              DC533
Clorua: 0 - 600+ mg / L              DC534
Độ cứng (Tổng cộng): 0 - 30+ mg / L  DC541
Độ cứng (Tổng cộng): 0 - 300+ mg / L DC543
Độ cứng (Tổng cộng): 0 - 600+ mg / L DC544
Thuốc trừ sâu Organophosphonate: 0 - 30+ mg / L DC548
Nitrite: 0 - 1500+ mg / L            DC562
Sulfite: 0 - 150+ mg / L             DC565
Sulfite: 0 - 600+ mg / L             DC566
Tanin: 0 - 300+ mg / L               DC575

Chi tiết

Datasheet

Manual

Features

• Cost effective method of testing, with no expensive equipment necessary

• Simple to use - tests can be easily performed by non-techincal personnel, with minimum training

• Individual test kits can be combined in order to build a bespoke portable kit.


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch