Nguồn DC PRODIGIT 5070 (1500W; 120V; 12.5A )

Công suất danh định: 1500W

Dải điện áp: 0.2-60V / 0.4-120V

Độ chính xác: ±1% (cài đặt + dải đo)

Độ phân giải: 0.01V

Điều chỉnh tải: ±1% 

Điều chỉnh dòng: ±1% 

Dải dòng điện:  0-25A/12.5A

Độ chính xác: ±1% (cài đặt + dải đo)

Độ phần giải: 0.01A

Đo 

DCV: 60V / 120V

Độ phân giải:  0.01V 0-99) / 0.1V (100-120)

Độ chính xác: ±1% (cài đặt + dải đo)

DCA: 25A/12.5A 

Độ phân giải: 0.01A

Độ chính xác: ±2%(cài đặt + dải đo)

Giao diện: RS-232

Chi tiết

Datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch