Bộ điều hợp truyền thông PRODIGIT 99097

Viết và kiểm tra 12C

Tự động ghi ngày sản xuất và số sê-ri

Hiệu chuẩn PCM


Chi tiết

Datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch