Máy đo khí độc RAE MicroRAE PGM-2600 (LEL, H2S, CO, O2, HCN)

Bộ kiểm soát khí
- OXY (O2): Dải đo: 0 đến 30.0%; Độ phân giải: 0.1% (optional)
- Khí dễ cháy LEL: Dải đo:0 đến 100%; Độ phân giải: LEL 1% LEL(optional)
- CARBON MONOXIDE (CO): Dải đo: 0 đến 1,000 ppm (optional)
  Độ phân giải: 0 – 250 ppm / 1 ppm,  250 – 1,000 ppm / 3 ppm
- HYDROGEN SULFIDE (H2S): Dải đo: 0 đến 100 ppm (optional)
  Độ phân giải: 0 – 50 ppm / 0.1 ppm, 50 – 100 ppm / 1 ppm
- HYDROGEN CYANIDE (HCN): 0 đến 50 ppm; Độ phân giải: 0.2 ppm(optional)

Chú ý: chưa bao gồm cảm biến đo khí khách hàng chọn mã đặt hàng phụ hợp

Chi tiết

Datasheet

Manual

Chọn mã đặt hàng theo bảng sau

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch