Thiết bị giám đa khí RAE MultiRAE Benzene PGM-6228

Thông số cảm biến : Dải đo/ Độ phân giải
Cảm biến PID
VOC 9.8EV: 0 đến 2,000 ppm; 0.1 ppm(Optional)
BENZENE-SPECIFIC SNAPSHOT: 0 đến 200 ppm; 0.1 ppm(Optional)
Cảm biến cháy
CATALYTIC LEL: 0 đến 100% LEL; 1% LEL(Optional)
Cảm biến điện hóa
AMMONIA (NH3): 0 đến 100 ppm; 1 ppm(Optional)
CARBON MONOXIDE (CO): 0 đến 500 ppm; 1ppm(Optional)
CARBON MONOXIDE (CO), EXT. RANGE: 0 đến 2,000 ppm; 10 ppm(Optional)
CARBON MONOXIDE (CO), H2-COMP.: 0 đến 2,000 ppm; 10 ppm(Optional)
CARBON MONOXIDE (CO) +: 0 đến 500 ppm; 0.1 ppm(Optional)
HYDROGEN SULFIDE (H2S) COMBO: 0 đến 200 ppm; 0.1 ppm(Optional)
CHLORINE (CL2): 0 đến 50 ppm; 0.1 ppm(Optional)
CHLORINE DIOXIDE (CLO2: 0 đến 1 ppm; 0.03 ppm(Optional)
ETHYLENE OXIDE (ETO-A): 0 đến 100 ppm; 0.5 ppm(Optional)
ETHYLENE OXIDE (ETO-B): 0 đến 10 ppm; 0.1 ppm(Optional)
FORMALDEHYDE (HCHO): 0 đến 10 ppm ; 0.05 ppm(Optional)
HYDROGEN CYANIDE (HCN): 0 đến 50 ppm; 0.5 ppm(Optional)
HYDROGEN SULFIDE (H2S): 0 đến 100 ppm; 0.1 ppm(Optional)
METHYL MERCAPTAN (CH3-SH): 0 đến 10 ppm; 0.1 ppm(Optional)
NITRIC OXIDE (NO): 0 đến 250 ppm; 0.5 ppm(Optional)
NITROGEN DIOXIDE (NO2): 0 đến 20 ppm; 0.1 ppm(Optional)
OXYGEN (O2): 0 đến 30% Vol.;0.1% Vol.(Optional)
LIQ OXYGEN (O2): 0 đến 30% Vol.;0.1% Vol.(Optional)
PHOSPHINE (PH3): 0 đến 20 ppm; 0.1 ppm(Optional)
PHOSPHINE H (PH3H): 0 đến 20 ppm; 0.1 ppm(Optional)
SULFUR DIOXIDE (SO2): 0 đến 20 ppm; 0.1 ppm(Optional)

Chú ý: khách hàng chọn mã đặt hàng để có tối đa 5 cảm biến phù hợp (chưa bao gồm theo máy)

Chi tiết
  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch