Thiết bị giám sát đa khí RAE MultiRAE Pro PGM-6248

THÔNG SỐ CẢM BIẾN: DẢI ĐO/ĐỘ PHÂN GIẢI
Cảm biến bức xạ: Dải đo/ loại cảm biến
GAMMA: 0 đến 20,000 μRem/h (dose rate); 1cc CsI (Tl) scintillator with photodiode (Optional)
Cảm biến PID: Dải đo/ Độ phân giải
VOC 10.6 EV (EXT. RANGE): 0 đến 5,000 ppm; 0.1 ppm (Optional)
VOC 10.6 EV (PPB): 0 đến 2,000 ppm; 10 ppb (Optional)
CẢM BIẾN CHÁY
CATALYTIC LEL: 0 đến 100% LEL; 1% LEL (Optional)
NDIR (0-100% LEL METHANE): 0 đến 100% LEL; 1% LEL (Optional)
NDIR (0-100% VOL. METHANE) 0 đến 100% Vol; 0.1% Vol (Optional)
CẢM BIẾN CARBON DIOXIDE
CARBON DIOXIDE (CO2): NDIR 0 đến 50,000 ppm; 100 ppm (Optional)
CẢM BIẾN ĐIỆN HÓA
AMMONIA (NH3): 0 đến 100 ppm; 1 ppm (Optional)
CARBON MONOXIDE (CO): 0 đến 500 ppm; 1 ppm (Optional)
CARBON MONOXIDE (CO), EXT. RANGE:0 đến 2,000 ppm; 10 ppm (Optional)
CARBON MONOXIDE (CO), H2-COMP.: 0 đến 2,000 ppm; 10 ppm (Optional)
CARBON MONOXIDE (CO) +: 0 đến 500 ppm; 1 ppm (Optional)
HYDROGEN SULFIDE (H2S) COMBO: 0 đến 200 ppm; 0.1 ppm (Optional)
CHLORINE (CL2): 0 đến 50 ppm ; 0.1 ppm (Optional)
CHLORINE DIOXIDE (CLO2): 0 đến 1 ppm; 0.03 ppm (Optional)
ETHYLENE OXIDE (ETO-A): 0 đến 100 ppm; 0.5 ppm (Optional)
ETHYLENE OXIDE (ETO-B): 0 đến 10 ppm; 0.1 ppm (Optional)
ETHYLENE OXIDE (ETO-C), EXT. RANGE9:0 đến 500 ppm; 10ppm (Optional)
FORMALDEHYDE (HCHO): 0 đến 10 ppm; 0.05 ppm (Optional)
HYDROGEN (H2)9: 0 đến 1,000 ppm; 10ppm (Optional)
HYDROGEN CYANIDE (HCN): 0 đến 50 ppm; 0.5 ppm (Optional)
HYDROGEN SULFIDE (H2S): 0 đến 100 ppm; 0.1 ppm (Optional)
HYDROGEN SULFIDE (H2S), EXT. RANGE9: 0 đến 1,000 ppm; 1 ppm (Optional)
METHYL MERCAPTAN (CH3-SH): 0 đến 10 ppm; 0.1 ppm (Optional)
NITRIC OXIDE (NO): 0 đến 250 ppm ;0.5 ppm (Optional)
NITROGEN DIOXIDE (NO2): 0 đến 20 ppm; 0.1 ppm (Optional)
OXYGEN (O2): 0 đến 30% Vol.; 0.1% Vol. (Optional)
OXYGEN (LIQ O2) :0 đến 30% Vol.; 0.1% Vol. (Optional)
PHOSPHINE (PH3): 0 đến 20 ppm; 0.1 ppm (Optional)
PHOSPHINE (PH3 H): 0 đến 20 ppm ;0.1 ppm (Optional)
SULFUR DIOXIDE (SO2): 0 đến 20 ppm; 0.1 ppm (Optional)

Chú ý khách hàng chon mã đặt hàng để chọn tối đa 5 cảm biến khí phù hơp (chưa bao gồm)

Chi tiết
  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch