Máy thu GNSS SATLAB SLX-1NG

GNSS

Theo dõi tín hiệu: GPS (LIC/A, LIC, L2C, up, L5)

GLONASSI (LIC/A, L2C/A, L2P, 13, 15) BeiDou2 (Bl, B2, 33)

Galile03 (El, E-5 AltBOC, E5A, {-5B, C-6) IRNSS (L5)

QZSS (LIC/A, LIC, L2C, L5, 6)

SBAS (Ll, L5)

L-Band (up to 5 channels) TerraStar@ 1 - IOOHz4

Số lượng kênh: 555

Điểm đơn Ll: 1.5m

Điểm đơn L1/1-2: 1.2m

SBAS: 0.6m

DGPS: 0.4m

Đo động thời gian thực: H: 8mm + Ippm / V: 15mm + Ippm H: 2.5mm + 0.5ppm / V: 5mrn + 0.5ppm <10s

Tĩnh: 

Thời gian khởi động: <10s

Độ ổn định: 99.9%

Hệ thống

Bộ nhớ trong: 64GB

Bộ nhớ ngoài: 1TB

Giao diện: x RS232, USB, Bluetooth, Wi-Fi, 4G, Ethernet,

PPS output, RS485/RS422 (optional)


Thông số chung

Môi trường: cấp bảo vệ môi trường IP67

           Vỏ chống va đập tới 1m

           Nhiệt độ hoạt động: -40C ~ 75 C 

           Nhiệt độ bảo quản: -40C ~ 80 C

Kích thước: 225mm x 138mm x 70mm; khối lượng: 2.48kg        

Chi tiết

Datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch