Máy hiệu chuẩn độ rung SENDIG GJX-5 (10 to1000Hz, +0.01%)

Thông số kỹ thuật

Tần số (có thể điều chỉnh liên tục): 10 đến 1280Hz + 0,01%.

Biên độ chính xác:

Gia tốc (@ 30m / s2 pk): 40Hz đến 320Hz + 0,3dB + 1 số

                          10Hz đến 1280Hz + 0,5dB + 1 số

Vận tốc (@ 25 mm / giây pk): 40Hz đến 320Hz + 0,5dB + 1 số

Độ dịch chuyển (@ 50μm pk-pk): 40Hz đến 320Hz + 0.5dB + 1 số

Tuyến tính đầu dò

Đầu dò: đầu dò 5 mm 8 mm và 11mm

Dải: 0~2.0mm

Hiển thị: Hiển thị 3 1/2 số cho gia tốc, vận tốc hoặc dịch chuyển

Biên độ rung tối đa và tải tối đa

+ <100g

10Hz: 2,5 a (m / S2); 28 v (mm / S); 1300 d (mm)

20Hz: 15 a (m / S2); 85 v (mm / S); 1900 d (mm)

40Hz: 60 a (m / S2); 170 v (mm / S); 2000 d (mm)

80Hz: 100 a (m / S2); 141 v (mm / S); 800 d (mm)

160Hz: 75 a (m / S2); 53 v (mm / S); 150 d (mm)

320Hz: 50 a (m / S2); 18 v (mm / S); 25 ngày (mm)

640Hz: 30 a (m / S2); 5 v (mm / S); 3d (mm)

1280Hz: 23 a (m / S2); 2 v (mm / S); * d (mm)

+ <250g

10Hz: 3,5 a (m / S2); 40 v (mm / S); 1800 d (mm)

20Hz: 10 a (m / S2); 60 v (mm / S); 1300 d (mm)

40Hz: 35 a (m / S2); 100 v (mm / S); 1100 d (mm)

80Hz: 40 a (m / S2); 60 v (mm / S); 320 d (mm)

160Hz: 35 a (m / S2); 25 v (mm / S); 70 d (mm)

320Hz: 30 a (m / S2); 10 v (mm / S); 15 ngày (mm)

640Hz: 20 a (m / S2); 3,5 v (mm / S); 2d (m)

1280Hz: 10 a (m / S2); 0,9 v (mm / S); * d (mm)

+ <650g

10Hz: 4 a (m / S2); 45 v (mm / S); 2000 d (mm)

20Hz: 5 a (m / S2); 28 v (mm / S); 640 d (mm)

40Hz: 12 a (m / S2); 35 v (mm / S); 380 d (mm)

80Hz: 14 a (m / S2); 20 v (mm / S); 110 d (mm)

160Hz: 12 a (m / S2); 8,5 v (mm / S); 24 ngày (mm)

320Hz: 10 a (m / S2); 3,5 v (mm / S); 5 ngày (mm)

640Hz: 6 a (m / S2); 1 v (mm / S); * (m)

1280Hz: 5 a (m / S2); 0,4 v (mm / S); * d (mm)

Kích thước: 280 x 180 x 250 (mm)

Cân nặng: 10kg

Nhiệt độ hoạt động: 0oC đến 50 oC

Lưu trữ: -20 oC đến 70 oC

Độ ẩm: 90% không ngưng tụ

Chi tiết

Datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch