Tải giả điện tử DC Texio LSA-165V1 (0-150V, 0-33A, 165W)

Thông số đầu vào: 

 Điện áp: 0-150V

 Dòng điện: 0-33A

 Công suất: 165W

Chế độ CC: 0mA to 330mA/0A to 3.3A/0A to 33A

 Độ phân giải: 10µA~1mA

 Nhiễu gợn: 1mA~10mA

Chế độ CR: 181kΩ to 3.03Ω/18.1kΩ to 303mΩ/1.81kΩ to 30.3mΩ

 Độ phân giải: 5.5µS~0.55mS

 Nhiễu gợn: 1mA~10mA

Chế độ CP: 0W to 1.65W/0W to 16.5W/0W to 165W

 Độ phân giải: 0.1mW~1mW

 Nhiễu gợn: 1mA~10mA

chế độ CV+CC/CV+CR

Chi tiết

Download datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch