Tải giả điện tử DC Texio LW151-151DV7A (150V, 30A, 150W, 2 Kênh)

Thông số đầu vào: 

 150V, 30A, 150W, 2 Kênh

Chế độ CC, CR, CV, CP

Chế độ CC: 0 to 5A; 0 to 30A

Chế độ CR: 0.3 to 3kΩ 0.05 to 500Ω

Chế độ CV: 0.00 to 150V

Chế độ CP: 1.25 to 25W, 7.5 to 150W

Đầu vào mặt trước

Chi tiết

Download datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch