Thước đo độ sâu cơ khí

Nhà phân phối: Thước đo độ sâu INSIZE, MITUTOYO, MORE & WRIGHT. Hiển thị kết quả đo độ sâu qua vạch chia cơ khí