Thước đo độ sâu điện tử

Nhà phân phối: Thước đo độ sâu INSIZE, METROLOGY, MITUTOYO, HELIOS. Hiển thị kết quả đo độ sâu qua màn hình điện tử