emin

Máy quang phổ

Nhà phân phối Máy quang phổ SI ANALYTICS, LABOMED, SCHOOT. Máy quang phổ chính hãng, 1 hoặc 2 chùm tia.

  • Tất cả
  • DYNAMICA
  • HACH
  • JENWAY
  • LABOMED
  • PG instruments
  • SI ANALYTICS
  • YOKE

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi