Nguồn lập trình tuyến tính DC Tonghui TH6213 (0-72V/0-32V; 0-3A/0-6A)

Đầu ra định mức (0℃-40℃):

Kênh/Dải đo: Dải1/Dải2

- Điện áp: 0-72V/0-32V

- Dòng điện: 0-3A/0-6A

- Công suất: 216W/192W

Điều chỉnh phụ tải ± (% Đầu ra + điện áp lệch): 

- Điện áp: ≤0.01% + 5mV

- Dòng điện: ≤0.01% + 4mA

Điều chính công suất ± (% Đầu ra + điện áp lệch): 

- Điện áp: ≤0.01% + 5mV

- Dòng điện: ≤0.01% + 4mA

Độ phân giải lập trình: 

- Điện áp: 1mV

- Dòng điện: 0.1mA

Độ phân giải giá trị đối chiếu:

- Điện áp: 1mV

- Dòng điện: 0.1mA

Độ chính xác (25℃± 5℃) ± (% Giá trị+ điện áp lệch):

- Lập trình:

Điện áp: ≤0.04% + 8mV

Dòng điện: ≤0.1% + 5mA

- Đối chiếu

Điện áp: ≤0.04% + 8mV

Dòng điện: ≤0.1% + 5mA

Nhiễu gợn (20Hz-20MHz):

- Chế độ điện áp thông thường: ≤4mVrms hoặc 1mVp-p

- Chế độ dòng điện thông thường: <8mArms

- Chế độ dòng điện phổ biến: <1.5µArms

Thời gian tăng (10% — 90%): <180ms

Thời gian giảm (90% — 10%): <250ms

Hẹn giờ: 0.1 ~ 99999.9 s

Bộ nhớ: 10 nhóm đầu ra khở động, 100 bước mỗi nhóm ,100 bộ giá trị cài đặt

Chi tiết

Datasheet


Manual

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch