Nguồn lập trình tuyến tính DC Tonghui TH6301 (20V; 30A)

Đầu ra định mức:

- Điện áp: 20V

- Dòng điện: 30A

- Công suất: 200W

Điều chỉnh phụ tải: 

- Điện áp: ≤0.01%+20mV

- Dòng điện: ≤0.01%+20mA

Điều chính công suất: 

- Điện áp: ≤0.01%+20mV

- Dòng điện: ≤0.01%+20mA

Độ phân giải lập trình: 

- Điện áp: 1mV

- Dòng điện: 1mA

Độ phân giải giá trị đối chiếu:

- Điện áp: 1mV

- Dòng điện: 1mA

Độ chính xác (25℃± 5℃):

- Lập trình:

Điện áp: ≤0.03%+5mV

Dòng điện: ≤0.1%+30mA

- Đối chiếu

Điện áp: ≤0.03%+5mV

Dòng điện: ≤0.1%+30mA

Nhiễu gợn (20Hz-20MHz):

- Chế độ vi sai điện áp: ≤15mVpp

- Chế độ vi sai dòng điện: ≤10mArms

Thời gian tăng (10% — 90%): ≤100mS

Thời gian giảm (90% — 10%): ≤2s

Bộ nhớ: 10 nhóm đầu ra khở động, 100 bước mỗi nhóm ,100 bộ giá trị cài đặt

Đầu ra: Hỗ trợ đầu ra trước và sau, dòng đầu ra tối đa ở cổng trước 10A

Chi tiết

Manual


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch