Wide Range Programmable Linear DC Power Supply Tonghui TH6323 (60V; 25A)

Đầu ra định mức:

- Điện áp: 60V

- Dòng điện: 25A

- Công suất: 600W

Điều chỉnh phụ tải: 

- Điện áp: ≤0.01%+15mV

- Dòng điện: ≤0.01%+10mA

Điều chính công suất: 

- Điện áp: ≤0.01%+15mV

- Dòng điện: ≤0.01%+10mA

Độ phân giải lập trình: 

- Điện áp: 1mV

- Dòng điện: 1mA

Độ phân giải giá trị đối chiếu:

- Điện áp: 1mV

- Dòng điện: 1mA

Độ chính xác (25℃± 5℃):

- Lập trình:

Điện áp: ≤0.03%+5mV

Dòng điện: ≤0.1%+25mA

- Đối chiếu

Điện áp: ≤0.03%+5mV

Dòng điện: ≤0.1%+25mA

Nhiễu gợn (20Hz-20MHz):

- Chế độ vi sai điện áp: ≤20mVpp

- Chế độ vi sai dòng điện: ≤13mArms

Thời gian tăng (10% — 90%): ≤150mS

Thời gian giảm (90% — 10%): ≤2s

Bộ nhớ: 10 nhóm đầu ra khở động, 100 bước mỗi nhóm ,100 bộ giá trị cài đặt

Đầu ra: Hỗ trợ đầu ra trước và sau, dòng đầu ra tối đa ở cổng trước 10A

Chi tiết

Manual

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch