Nguồn lập trình tuyến tính DC Tonghui TH6402B (0-30V; 0-3A)

Đầu ra định mức (0℃-40℃):

Kênh/Dải đo: Kênh 1, kênh 2/ Kênh 3/Kênh 4

- Điện áp: 0-30V/ 0-10V/ 0-5V

- Dòng điện: 0-3A/0-3A/0-1A

- Công suất: 90W/30W/5W

Điều chỉnh phụ tải ± (% Đầu ra + điện áp lệch): 

- Điện áp: ≤0.01% + 3 mV

- Dòng điện: ≤0.01% + 3 mA

Điều chính công suất ± (% Đầu ra + điện áp lệch): 

- Điện áp: ≤0.01% + 3 mV

- Dòng điện: ≤0.01% + 3 mA

Độ phân giải lập trình: 

- Điện áp: 1mV

- Dòng điện: 0.1mA

Độ phân giải giá trị đối chiếu:

- Điện áp: 1mV

- Dòng điện: 0.1mA

Độ chính xác (25℃± 5℃) ± (% Giá trị+ điện áp lệch):

- Lập trình:

Điện áp ≤0.1% + 20 mV

Dòng điện ≤0.2%+5mA

- Đối chiếu

Điện áp: ≤0.1% + 20 mV

Dòng điện: ≤0.2%+5mA

Nhiễu gợn (20Hz-20MHz):

- Chế độ điện áp thông thường: ≤1mVrms hoặc 3mVp-p

- Chế độ dòng điện thông thường: ≤3mArms

Độ chính xác giá trị đặt nối tiếp và song song:

- Điện áp: ≤0.02% + 10 mV

- Dòng điện: ≤0.2% + 20mA

Hẹn giờ: 0.1 ~ 99999.9 s

Bộ nhớ: 40 tệp nhóm cài đặt / kênh

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch